Ανάρτηση Πινάκων και Διαγράμματος μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στη θέση Αιγόσθενα

Ανάρτηση Πινάκων και Διαγράμματος μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στη θέση Αιγόσθενα

Εγκρίθηκε η δημοσίευση στον τύπο και η ανάρτηση στο Δημοτικό κατάστημα του σχεδίου και των πινάκων της Πράξης Εφαρμογής που υποβλήθηκαν στο Δήμο και αφορούν τη θέση Αιγόσθενα (Πόρτο Γερμενό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Δημοτικό Μέγαρο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση του σχετικού φακέλου και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοινώσεως αυτής.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Δημοσίευση Ανακοίνωσης ΔημάρχουΑρχείο: pdf 313 kB