Αντισηπτικά στα σχολεία του Δήμου μας

Αντισηπτικά στα σχολεία του Δήμου μας

Στην προμήθεια αντισηπτικών υγρών στις δεκαπέντε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε η σχολική επιτροπή του Δήμου μας, επιχειρώντας να ενισχύσει τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς των ιώσεων. 

Συγκεκριμένα στα οκτώ νηπιαγωγεία και τα επτά δημοτικά σχολεία, διανεμήθηκαν συσκευασίες αντισηπτικού υγρού, προκειμένου να τοποθετηθούν και στις ενενήντα τέσσερις (94) αίθουσες των κτιρίων.  

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου

Αντισηπτικά στα σχολεία του Δήμου μας
Αντισηπτικά στα σχολεία του Δήμου μας
Αντισηπτικά στα σχολεία του Δήμου μας
Αντισηπτικά στα σχολεία του Δήμου μας