Διανομή προϊόντων για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ (14/11 - 17/11)

Διανομή προϊόντων για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ (14/11 - 17/11)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης πραγματοποιεί διανομή προϊόντων σε όλες τις ενότητες, στις δικαιούχες οικογένειες από τις 14/11/2023 μέχρι και τις 17/11/2023 (09:00-14:00)

Θα διανεμηθούν σύμφωνα με τη σύνθεση της οικογένειας, νωπά προϊόντα, τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη βασικής υλικής συνδρομής (Β.Υ.Σ.). 

Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον Α.Μ.Κ.Α. τους ενώ για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου, Μιχάλη Αντωνίου, στο τηλέφωνο 213 2014 924 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου

Διανομή προϊόντων για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ (14/11 - 17/11)
Διανομή προϊόντων για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ (14/11 - 17/11)