Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Προγραμματισμού - Περιφέρεια Αττικής

Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Προγραμματισμού - Περιφέρεια Αττικής

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σας ενημερώνει για το έργο που υλοποιεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και ως κεντρικό στόχο έχει να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ψηφιακά αναλφάβητους πολίτες, με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες που εμφανίζουν σοβαρή υστέρηση στις ψηφιακές δεξιότητες αλλά και σε πολίτες που διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες αλλά θέλουν να αναπτύξουν κριτικές ικανότητες στο διαδίκτυο.

Βρείτε λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο

 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑρχείο: pdf 511 kB