Εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έμειναν κλειστές τις εορτές των Χριστουγέννων λόγω αυστηρού lockdown

Εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έμειναν κλειστές τις εορτές των Χριστουγέννων λόγω αυστηρού lockdown

Εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ. που προβλέπει την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου οι οποίες δε λειτούργησαν έστω και με τη μέθοδο του click away κατά την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών, λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές(αυστηρό lockdown) για την αποφυγή μετάδοσης της Covid-19.

Ο Δήμος μας έχει ενταχθεί στη λίστα των εν λόγω περιοχών και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων όσες επιχειρήσεις είχαν την 18η Δεκεμβρίου  2020 εγκατάσταση στις εν λόγω περιοχές μπορούν να καταθέσουν αίτηση για τη λήψη της ενίσχυσης.

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 19.03.2021 και ώρα 12.00 και λήξης η 23.4.2021 ώρα 15:00.

Για αναλυτικές πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CF%86%CE%B5%CE%BA_%CF%85%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.pdf

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου