Ενημέρωση για διακοπή υδροδότησης

Ενημέρωση για διακοπή υδροδότησης

Η διακοπή υδροδότησης στη βόρεια πλευρά της Δ.Ε. Μάνδρας, πλησίον της Π.Ε.Ο.Α.Θ. (περιοχή Σκοτ) οφείλεται σε σημερινή (27/3) αιφνίδια βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου εκτελούν ήδη εργασίες επισκευής, με την αποκατάσταση της υδροδότησης να αναμένεται μέχρι τις 13:00 μ.μ.