Ενημέρωση για νέα διακοπή ύδρευσης

Ενημέρωση για νέα διακοπή ύδρευσης

Οι Υπηρεσίες του Δήμου μας ενημερώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, 9/3/2020 από την εταιρεία που διεξάγει τις εργασίες κατά μήκος της ΠΕΟΑΘ, ότι προέκυψε νέο τεχνικό πρόβλημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης τις επόμενες ώρες.

Ζητώντας ξανά την κατανόηση των κατοίκων της Μάνδρας, οι υπεύθυνοι των εργασιών τόνισαν ότι καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η πραγματοποίηση τους λόγω της παλαιότητας του δικτύου κατά μήκος της ΠΕΟΑΘ.

Από την πλευρά του ο Δήμος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ζημιάς.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου