Ενημέρωση για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας

Ενημέρωση για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας

Λόγω των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19 και τον περιορισμό της εξάπλωσης του, σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου λειτουργεί με τηλεφωνικά ραντεβού κατόπιν επικοινωνίας με την Κοινωνική Λειτουργό, Κώνστα Ειρήνη.

Τηλέφωνο εποικοινωνίας: 213 2014 965