Ενημέρωση για το Επίδομα Στέγασης

Ενημέρωση για το Επίδομα Στέγασης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης ενημερώνει ότι η πλατφόρμα του προγράμματος επιδόματος στέγασης έχει τροποποιηθεί, ώστε να ελέγχεται πλέον μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων η εγγραφή των ανήλικων μελών του νοικοκυριού στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς και η ολοκλήρωση της φοίτησης αυτής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες αναλυτικά στο επισυναπτόμενο έγγραφο, ενώ μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στον αριθμό 213 2014965