Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με θέμα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΔΑ: 6ΜΒΦΩΛΑ-Χ8Ω)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με θέμα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΔΑ: 6ΜΒΦΩΛΑ-Χ8Ω)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης

ΑΔΑ: 6ΜΒΦΩΛΑ-Χ8Ω
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14549
Θέμα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Είδος Πράξης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
* Για την ορθή προβολή του εγγράφου και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader.