Γνωστοποίηση των ανακηρυχθέντων υποψηφίων κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Γνωστοποίηση των ανακηρυχθέντων υποψηφίων κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Προκήρυξη - Γνωστοποίηση συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων Ευροεκλογών 9ης Ιουνίου 2024

Συνημμένα Αρχεία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Αρχείο: pdf 218,8 kB