Καλή Ανάσταση

Μεγαλύνομεν σε, Ιησού Βασιλεύ, και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου, δι’ ων έσωσας ημάς εκ της φθοράς.

(Επιτάφιος Θρήνος, Στάσις Πρώτη)

 

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Ε. Στάθης

Οι Αντιδήμαρχοι

Ο Πρόεδρος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων

Τα Τοπικά Συμβούλια

 

Σας εύχονται Καλό Πάσχα με Υγεία κι Ευτυχία

 

 

 

Καλή Ανάσταση
Καλή Ανάσταση