Κατάθεση φακέλου στο Δήμο για καμένα ελαιόδεντρα που δεν είχαν ασφαλιστεί στον ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να διαβιβαστούν στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας

Κατάθεση φακέλου στο Δήμο για καμένα ελαιόδεντρα που δεν είχαν ασφαλιστεί στον ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να διαβιβαστούν στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ελαιώνων ή άλλων καλλιεργειών ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α. που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 17-20/07/2023, ότι μπορούν να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας φάκελο που θα περιέχει:

  1. Αίτηση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Πρότυπο, στην οποία συμπληρώνονται: τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ελαιώνα,  η θέση του και η ημερομηνία που κάηκε (17,18,19 ή 20 /07/2023)
  2. Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει Ε9, στο οποίο να εμφανίζεται ο ελαιώνας
  3. Ενδεικτικές φωτογραφίες των καμένων δένδρων

Εν συνεχεία ο Δήμος θα διαβιβάσει τους φακέλους στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, ο οποίος και έχει ορίσει Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης ζημιών  των πληγέντων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επισημαίνεται ότι έως σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα αποζημιώσεων για πληγείσες καλλιέργειες εκτός ΕΛ.Γ.Α.

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΛΙΕΣΑρχείο: pdf 192 kB