Λειτουργία Ιατρείου Βιλίων

Λειτουργία Ιατρείου Βιλίων

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το Ιατρείο Βιλίων θα λειτουργεί σε πλήρες ωράριο Δευτέρα – Τρίτη – Παρασκευή με γενικό ιατρό και νοσηλεύτρια.