Με παρέμβαση του Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμοδίου Δρίκου εγκρίθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση 500.000€ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές

Με παρέμβαση του Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμοδίου Δρίκου εγκρίθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση 500.000€ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές

Την πρόσθετη χρηματοδότησή του με 500.000€ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν από φυσικές καταστροφές, ανακοινώνει ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλλίας.

Πρόκειται για μια σειρά παρεμβάσεων και προσωπικής επικοινωνίας του Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Αρμοδίου Δρίκου με τον Αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θ. Λιβάνιος ανακοίνωσε με το υπ’ αρ’ πρωτ. 22973 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών την πρόθεση χρηματοδότησης Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού για την υποβολή προτάσεων στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών», στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο: «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού VI».

Με βάση την παραπάνω ανακοίνωση, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, επιχορηγείται με το ποσό των 500.000€ για την κάλυψη αναγκών και αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές.

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Αρμόδιος Δρίκος μετά την έγκριση της χρηματοδότησης δήλωσε: «Η πρόσθετη χρηματοδότηση αποτελεί απτή απόδειξη της καλής συνεργασίας που υπάρχει με όλους τους θεσμικούς φορείς. Ως Δημοτική Αρχή δηλώνουμε υπεύθυνα πως θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές και τις συνέπειές τους στη ζωή των συμπολιτών μας».

Η χρηματοδότηση αφορά την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, ειδικότερα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, τις προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή τεχνικού ή άλλου τεχνικού εξοπλισμού καθώς και την κάλυψη πάσης φύσεων εξόδων που σχετίζονται ευθέως με αυτά.