Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων του ΟΑΕΔ

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων του ΟΑΕΔ

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης συμμετείχε στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών.

Η συμμετοχή του Δήμου στο πλαίσιο των οικονομικών του δυνατοτήτων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς προσελήφθησαν σαράντα έξι (46) μακροχρόνια άνεργοι, των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται σε ποσοστό 75% από τον ΟΑΕΔ και 25% από τον Δήμο.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης ευχαριστεί για τη συνεργασία το Διοικητή του ΟΑΕΔ κο Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον άμισθο ειδικό Σύμβουλο επί εργασιακών θεμάτων κο Αλέκο Αποστολίδη καθώς κι όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της συνεργασίας.

 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου

 

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων του ΟΑΕΔ
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων του ΟΑΕΔ