Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχολικών Καθαριστριών (πλήρους - μερικής απασχόλησης)

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχολικών Καθαριστριών (πλήρους - μερικής απασχόλησης)

Βρείτε στα επισυνατπόμενα έγγραφα τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων.

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝΑρχείο: pdf 543 kB
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝΑρχείο: pdf 777 kB