Προμήθεια χαρτιού στις σχολικές μονάδες

Προμήθεια χαρτιού στις σχολικές μονάδες

Στην προμήθεια χαρτιού φωτοτυπιών για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων προχώρησε η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Για τα δεκαπέντε σχολεία του εξασφαλίσθηκαν εκατόν ενενήντα (190) πακέτα διαστάσεων Α4.

Προμήθεια χαρτιού στις σχολικές μονάδες
Προμήθεια χαρτιού στις σχολικές μονάδες