Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής με επίβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής με επίβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής με επίβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.

Συνημμένα Αρχεία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρχείο: pdf 685,3 kB