Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχολικών Καθαριστριών (πλήρους - μερικής απασχόλησης)

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχολικών Καθαριστριών (πλήρους - μερικής απασχόλησης)

Βρείτε στα επισυνατπόμενα έγγραφα τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων. Η προσθεσμία υποβολής ενστάσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021. 

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Προσωρινός Πίνακας Σχολικές Καθαρίστριες Πλήρους ΑπασχόλησηΑρχείο: xlsx 20 kB
Προσωρινός Πίνακας Σχολικές Καθαρίστριες Μερικής ΑπασχόλησηςΑρχείο: xlsx 21 kB