Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β'/2773)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β'/2773)

Σας επισυνάπτουμε σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής, που αφορά παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσκόμισης από τους ενδιαφερομένους των στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 Ν. 998/1979, από 22-8-2020 έως και τις 15-9-2020, ημέρα Τρίτη

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

skm_284e20090708500.pdfΑρχείο: pdf 1 MB