Υγειονομικό υλικό εναντίον του SARS-CoV-2

Υγειονομικό υλικό εναντίον του SARS-CoV-2

Στα μέτρα πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης και τους όμορους Δήμους, εναντίον του SARS-CoV-2 με υγειονομικό υλικό, συνέδραμε η Περιφέρεια Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος παρέδωσε τριάντα έξι (36) κουτιά γάντια (100 τεμάχια/κουτί), πενήντα δύο (52) κουτιά μάσκες (50 τεμάχια/κουτί), εξήντα (60) αντισηπτικά των 500ml και τετρακόσια (400) των 80 ml.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης ευχαριστεί θερμά τον κύριο Κοσμόπουλο για την έμπρακτη στήριξη του στο Δήμο και το έμψυχο δυναμικό του.  

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου

Υγειονομικό υλικό εναντίον του SARS-CoV-2
Υγειονομικό υλικό εναντίον του SARS-CoV-2