Αρχικό Σχέδιο Δράσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο.

Αναρτήθηκε 28/05/2021
Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, που απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών όλης της υφηλίου. Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτή μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.
Ο Δήμος Μάνδρας -Ειδυλλίας προκειμένου να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση συντάσσει το αρχικό σχέδιο δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και το οποίο στοχεύει σε: 
 
-  Mείωση των εκπομπών CO2 (και ενδεχομένως άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου) στην έκταση του δήμου, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- Aύξηση  της ανθεκτικότητας μέσω της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε άποψη ή γνώμη που μπορεί να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό των δράσεων του, όπως αποστείλει το μήνυμά του στο: gramdim@mandras-eidyllias.gr 
Συνημμένα Αρχεία
Σχέδιο Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αρχείο: pdf 2,1 MB