Ισολογισμοί - Απολογισμοί - Προυπολογισμοί

Προυπολογισμός εσόδων και εξόδων έτους 2024 Αναρτήθηκε: 19/01/2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 Αναρτήθηκε: 15/11/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 Αναρτήθηκε: 15/09/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 Αναρτήθηκε: 26/07/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 Αναρτήθηκε: 26/07/2023
Προυπολογισμός εσόδων και εξόδων έτους 2023 Αναρτήθηκε: 20/01/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΔΑΠΑΝΩΝ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 Αναρτήθηκε: 10/01/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 Αναρτήθηκε: 10/01/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 Αναρτήθηκε: 10/01/2023
Προυπολογισμός εσόδων και εξόδων έτους 2022 Αναρτήθηκε: 22/03/2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 Αναρτήθηκε: 02/03/2022
Πίνακας 3ου τριμήνου 2021 Αναρτήθηκε: 17/11/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 Αναρτήθηκε: 10/08/2021
Πίνακες εσόδων-δαπανών Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2021 Αναρτήθηκε: 03/06/2021
Πίνακας Έκθεσης Εσόδων - Δαπανών Δ' Τριμήνου 2020 Αναρτήθηκε: 06/04/2021
Πλοήγηση στις σελίδες