Ισολογισμοί - Απολογισμοί - Προυπολογισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023Αναρτήθηκε: 15/09/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023Αναρτήθηκε: 26/07/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022Αναρτήθηκε: 26/07/2023
Προυπολογισμός εσόδων και εξόδων έτους 2023Αναρτήθηκε: 20/01/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΔΑΠΑΝΩΝ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2022Αναρτήθηκε: 10/01/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022Αναρτήθηκε: 10/01/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022Αναρτήθηκε: 10/01/2023
Προυπολογισμός εσόδων και εξόδων έτους 2022Αναρτήθηκε: 22/03/2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021Αναρτήθηκε: 02/03/2022
Πίνακας 3ου τριμήνου 2021Αναρτήθηκε: 17/11/2021
ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021Αναρτήθηκε: 10/08/2021
Πίνακες εσόδων-δαπανών Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2021Αναρτήθηκε: 03/06/2021
Πίνακας Έκθεσης Εσόδων - Δαπανών Δ' Τριμήνου 2020Αναρτήθηκε: 06/04/2021
Προυπολογισμός εξόδων και εσόδων έτους 2021Αναρτήθηκε: 23/03/2021
Πίνακας Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2020Αναρτήθηκε: 14/12/2020
Πλοήγηση στις σελίδες