Πίνακας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2020.

Αναρτήθηκε 09/10/2020
Συνημμένα Αρχεία
Πίνακας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2020. Αρχείο: pdf 1,0 MB