Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με τίτλο Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών για το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Αναρτήθηκε 27/09/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών για το Δήμο Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΑρχείο: zip 34 MB