Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης»

Αναρτήθηκε 19/04/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης»Αρχείο: zip 25 MB
ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΔΗΓΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑρχείο: zip 14 MB