Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης»

Αναρτήθηκε 19/04/2022
Συνημμένα Αρχεία
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης» Αρχείο: zip 24,6 MB
ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΔΗΓΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρχείο: zip 14,0 MB