ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15/11/2017

Αναρτήθηκε 06/11/2018

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 66553

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑρχείο: pdf 417 kB
ΜΕΛΕΤΗΑρχείο: pdf 2 MB
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑρχείο: pdf 371 kB
ΕΕΕΣΑρχείο: pdf 149 kB