ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

Αναρτήθηκε 02/09/2022

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του δημοτικού εργοταξίου. Το ακίνητο να βρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΑ.- ΒΙΟ.ΠΑ της Κοινότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, με είσοδο σε κεντρική οδό, να έχει έκταση από τ.μ. 8.000 έως τ.μ. 10.000, να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εντός Γ.Π.Σ., με επιτρεπτή χρήση γης τη λειτουργία αμαξοστασίου, να είναι επίπεδο και διαμορφωμένο κατάλληλα για την άμεση εγκατάσταση αμαξοστασίου.

Συνημμένα Αρχεία
3η Περίληψη Διακήρυξης Εργοταξίου Αρχείο: pdf 281,4 kB