ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

Αναρτήθηκε 02/09/2022

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ της Κοινότητας Μάνδρας. Το ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο, να έχει συνολική επιφάνεια από 100 έως 150 τ.μ και να βρίσκεται εντός του οικισμού της Μάνδρας στην οδό Κοροπούλη ή πλησίον αυτής. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

2η Περίληψη Διακήρυξης ΚΕΠΑρχείο: pdf 276 kB