Πρακτικό τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών και αποτελεσμάτων επιλογής προσωπικού (ΣΟΧ1/2022)

Αναρτήθηκε 16/02/2022

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα θα βρείτε το Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών και τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με την ΣΟΧ1/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΑρχείο: pdf 722 kB
ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝΑρχείο: pdf 2 MB
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΑρχείο: pdf 685 kB