Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματου ελέγχου καταναλώσεων σε δίκτυα ύδρευσης του Δήμου (Σ.Α. 179646)

Αναρτήθηκε 23/05/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματου ελέγχου καταναλώσεων σε δίκτυα ύδρευσης του Δήμου (Σ.Α. 179646)Αρχείο: zip 9 MB