Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματου ελέγχου καταναλώσεων σε δίκτυα ύδρευσης του Δήμου (Σ.Α. 179646)

Αναρτήθηκε 23/05/2023
Συνημμένα Αρχεία
Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματου ελέγχου καταναλώσεων σε δίκτυα ύδρευσης του Δήμου (Σ.Α. 179646) Αρχείο: zip 9,2 MB
Απάντηση σε ερωτήματα για τη διακήρυξη (ΑΝΑΡΤΗΣΗ 19/06/2023) Αρχείο: pdf 723,0 kB