Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας - Ειδυλλίας

Αναρτήθηκε 17/02/2023

Βρείτε στα επισυματόμενα έγγραφα την ανακοίνωση, την αίτηση και το παράρτημα ανακοινώσεων που αφορούν τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας - Ειδυλλίας. 

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ 1_ΠΕΑρχείο: docx 56 kB
ΣΜΕ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 6-7-2021Αρχείο: docx 200 kB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2023Αρχείο: pdf 609 kB