Προσκλήσεις

Πρόσκληση 5ης τακτικής Δια Ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 29-02-2024 Αναρτήθηκε: 23/02/2024
Πρόσκληση 9ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 20-02-2024 Αναρτήθηκε: 22/02/2024
Πρόσκληση 8ης κατεπείγουσας μικτής (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 22-02-2024 Αναρτήθηκε: 21/02/2024
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής 29-02-2024 Αναρτήθηκε: 19/02/2024
Πρόσκληση 7ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 20-02-2024 Αναρτήθηκε: 16/02/2024
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 18-02-2024 Αναρτήθηκε: 16/02/2024
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για 13/02/2024 και ώρα 9:00 ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ" Αναρτήθηκε: 12/02/2024
Πρόσκληση 6ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 12-02-2024 Αναρτήθηκε: 08/02/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΗΜΕΔ "ΕΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ" Αναρτήθηκε: 08/02/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΗΜΕΔ "ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ" Αναρτήθηκε: 08/02/2024
Πρόσκληση 5ης κατεπείγουσας δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 8-2-2024 Αναρτήθηκε: 07/02/2024
Πρόσκληση 3ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μέσω Τηλεδιάσκεψης 07-02-2024 Αναρτήθηκε: 02/02/2024
Πρόσκληση 4ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 05-02-2024 Αναρτήθηκε: 01/02/2024
Πρόσκληση 3ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 02-02-2024 Αναρτήθηκε: 29/01/2024
Πρόσκληση 2ης τακτικής Δια Ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 24-01-2024 Αναρτήθηκε: 19/01/2024
Πλοήγηση στις σελίδες