Προσκλήσεις

Πρόσκληση 47ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 06-12-2022Αναρτήθηκε: 02/12/2022
Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30/11/2022Αναρτήθηκε: 25/11/2022
Πρόσκληση 46ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30/11/2022Αναρτήθηκε: 25/11/2022
Συμπληρωματική Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 26-11-2022Αναρτήθηκε: 15/11/2022
Πρόσκληση 45ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 18-11-2022Αναρτήθηκε: 14/11/2022
Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 16-11-2022Αναρτήθηκε: 11/11/2022
Πρόσκληση 21ης Ειδικής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 16-11-2022Αναρτήθηκε: 11/11/2022
Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 11-11-2022Αναρτήθηκε: 10/11/2022
Πρόσκληση 44ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07/11/2022Αναρτήθηκε: 03/11/2022
Πρόσκληση 43ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 27-10-2022Αναρτήθηκε: 26/10/2022
Πρόσκληση 19ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 26-10-2022Αναρτήθηκε: 21/10/2022
Πρόσκληση 42ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 24-10-2022Αναρτήθηκε: 20/10/2022
Πρόσκληση 41ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 12-10-2022Αναρτήθηκε: 11/10/2022
Πρόσκληση 40ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 14-10-2022Αναρτήθηκε: 10/10/2022
Συμπληρωματική Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10-10-2022Αναρτήθηκε: 06/10/2022
Πλοήγηση στις σελίδες