Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για 13/02/2024 και ώρα 9:00 ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ"

Αναρτήθηκε 12/02/2024

Η κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ».

 Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 13/02/2024 και ώρα 9:00 μέσω της ιστοσελίδας (mimed.ggde.gr).

Συνημμένα Αρχεία
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για 13/02/2024 και ώρα 9:00 Αρχείο: pdf 354,0 kB