Προσκλήσεις

Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 31.3.2016Αναρτήθηκε: 28/03/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28.3.2016Αναρτήθηκε: 24/03/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 21.3.2016Αναρτήθηκε: 17/03/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16.3.2016Αναρτήθηκε: 11/03/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 15.3.2016Αναρτήθηκε: 11/03/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11.3.2016Αναρτήθηκε: 07/03/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 8.3.2016Αναρτήθηκε: 04/03/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 1.3.2016Αναρτήθηκε: 26/02/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 1.3.2016Αναρτήθηκε: 26/02/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 23.2.2016Αναρτήθηκε: 19/02/2016
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 19.2.2016Αναρτήθηκε: 18/02/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16.2.2016Αναρτήθηκε: 12/02/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 15.2.2016Αναρτήθηκε: 11/02/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 9.2.2016Αναρτήθηκε: 05/02/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8.2.2016Αναρτήθηκε: 03/02/2016
Πλοήγηση στις σελίδες