Προσκλήσεις

Πρόσκληση 26ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 18-07-2023 Αναρτήθηκε: 14/07/2023
Συμπληρωματική Πρόσκληση 25ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 14-07-2023 Αναρτήθηκε: 11/07/2023
Πρόσκληση 25ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 14-07-2023 Αναρτήθηκε: 10/07/2023
Πρόσκληση 7ης τακτικής Δια ζώσης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10-07-2023 Αναρτήθηκε: 06/07/2023
Πρόσκληση 24ης κατεπείγουσας Δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 05-07-2023 Αναρτήθηκε: 05/07/2023
Πρόσκληση 23ης τακτικής Δια Ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 29-06-2023 Αναρτήθηκε: 23/06/2023
«Πρόσκληση 22ης τακτικής Δια Ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 27-06-2023 Αναρτήθηκε: 23/06/2023
Πρόσκληση 24ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 27-06-2023 Αναρτήθηκε: 23/06/2023
Πρόσκληση 21ης τακτικής Δια Ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 23-06-2023 Αναρτήθηκε: 19/06/2023
Πρόσκληση 23ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 12-06-2023 Αναρτήθηκε: 08/06/2023
Πρόσκληση 20ης τακτικής Δια Ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 12-06-2023 Αναρτήθηκε: 08/06/2023
Πρόσκληση 22ης κατεπείγουσας δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 09-06-2023 Αναρτήθηκε: 08/06/2023
Πρόσκληση 6ης τακτικής μικτής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12-06-2023 Αναρτήθηκε: 08/06/2023
Πρόσκληση 21ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 08-06-2023 Αναρτήθηκε: 02/06/2023
Πρόσκληση 5ης τακτικής Δια ζώσης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08-06-2023 Αναρτήθηκε: 02/06/2023
Πλοήγηση στις σελίδες