Πρόσκληση 35ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 30-10-2023

Αναρτήθηκε 26/10/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 35ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 30-10-2023Αρχείο: pdf 183 kB