Πρόσκληση 6ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 07-02-2022

Αναρτήθηκε 03/02/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 6ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 07-02-2022Αρχείο: pdf 284 kB