Πρόσκληση 7ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 11-02-2022

Αναρτήθηκε 07/02/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 7ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 11-02-2022Αρχείο: pdf 271 kB