Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμου στα μητρώα αρρένων

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο και στην περίπτωση ανηλίκου θα πρέπει να έρθει αυτός που έχει τη γονική μέριμνα, προσκομίζοντας τα εξής:
• Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης.
• Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεων με τα νέα στοιχεία.

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στη Νομαρχία, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.