Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας στα μητρώα αρρένων

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Οι θετοί γονείς ή ο ίδιος ο υιοθετημένος, στην περίπτωση που είναι ενήλικος, κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

• Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας.
• Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία.

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στην Αποκεντρωμένη Δ. Αττικής, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.