Έκδοση πιστοποιητικού για διαβατήριο

Για περιπτώσεις ατόμων έως 12 ετών, χρειάζεται να γίνει ταυτοπροσωπία.

  • 2 (δύο) πρόσφατες φωτογραφίες
  • Απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερομένου

(Η ταυτοπροσωπία δεν είναι απαραίτητο να γίνει μόνο στο Δήμο)
Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.