Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

  • Ένορκη βεβαίωση από Ειρηνοδικείο ή Συμβολαιογράφο για στρατολογική χρήση
  • Ταυτότητα