Εγκαταλελειμμένα Οχήματα

Απευθυνθείτε:

  • Γραμμή Δημότη  15270

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση  της εικόνας της πόλης, αλλά και για την αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομάκρυνση των παλαιών οχημάτων.

Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (βάσει του Π.Δ. 116/2004) έχει ως εξής:

  • Ενημερώνεται η Διεύθυνση περιβάλλοντος
  • Κατόπιν, υπάλληλοι του Δήμου, έπειτα από επόπτευση, καταγράφουν το όχημα και τοποθετείται σε αυτό αυτοκόλλητη ειδοποίηση απομάκρυνσης.
  • Το όχημα εφόσον δε φέρει πινακίδες απομακρύνεται μετά την πάροδο 45 ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες αλλά δεν έχει επικολλημένο το σήμα τελών κυκλοφορίας απομακρύνεται μετά την πάροδο 90 ημερών.

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που περισυλλέγονται οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Πλοήγηση στις σελίδες