ΚΕΠ Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

ΚΕΠ Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), αποτελούν την εφαρμογή της ιδέας του "One-Stop-Shop" για τους πολίτες, δηλαδή, την παροχή πολλών δημοσίων υπηρεσιών από ένα και μόνο σημείο επαφής.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο βήμα, προς τη δημιουργία μιας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης που να λειτουργεί με επίκεντρο τον πολίτη και να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, παρέχοντας ψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Με τα ΚΕΠ αλλάζει ο τρόπος που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος είναι να διακινούνται τα έγγραφα και να μη μετακινούνται οι πολίτες  από Υπηρεσία σε Υπηρεσία.

ΚΕΠ Μάνδρας
Διεύθυνση: Στρ. Ν. Ρόκα 45 Μάνδρα Αττικής 19600, Περιοχή: Μάνδρας
Τηλέφωνο: 213 2014950, 2132014951, Fax: 213 2014952
e-mail: d.mandras@kep.gov.gr

ΚΕΠ Βιλίων
Διεύθυνση: Σακελαρίου 15, Τ.κ.: 19012, Περιοχή: Βιλίων
Τηλέφωνο: 2263320010, Fax: 2263023773
e-mail: d.vilion@kep.gov.gr

ΚΕΠ Ερυθρών
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 53, Τ.κ.: 19008, Περιοχή: Ερυθρών
Τηλέφωνο: 2263320104, Fax: 2263063066
e-mail: d.erythron@kep.gov.gr