Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Κωλύματα γάμου

1. Άρθρο 1350 Α.Κ.: Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Άρθρο 1351 Α.Κ.: Ο ανίκανος για δικαιοπραξία δεν μπορεί να συνάψει γάμο.

3. Άρθρο 1352 Α.Κ.: Το πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη συνάπτει γάμο με την συναίνεση του Αντιλήπτορα.

4. Άρθρο 1354 Α.Κ.: Εμποδίζεται η τέλεση γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα και ακυρωθεί ο υπάρχον γάμος

5. Άρθρο 1356 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος κατ’ ευθείαν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και τετάρτου βαθμού.

6. Άρθρο 1357 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ’αγχιστείας κατ’ ευθείαν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και τρίτου βαθμού.

7. Άρθρο 1360 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ υιοθετημένου και του ατόμου που τον υιοθέτησε ή των κατιόντων του. Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας.

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης