Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Κρατούμενους

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του.

1. Αίτηση (Χορηγείται από το Δήμο)

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται:

α) Ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ. β) Ότι είναι κάτοικοι του Δήμου γ) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές (χορηγείται από το Δήμο)

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γεννήσεως)

4. Αστυνομική Ταυτότητα και Φωτοτυπία αυτής

5. Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι

6. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας

7. Εξουσιοδότηση του/της ενδιαφερόμενου/ης προς τρίτο για την έκδοση, παραλαβή της Άδειας γάμου και της αίτησης Τέλεσης γάμου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της από την αρμόδια υπηρεσία των φυλακών.

8. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα).

9. Παράβολο χαρτοσήμου 15 €, ένα για κάθε άδεια γάμου

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης