Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του (Ν. 1250/1982)

1. Αίτηση (Χορηγείται από το Δήμο)

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται:

α) Ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ. β) Ότι είναι κάτοικοι του Δήμου γ) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές (χορηγείται από το Δήμο)

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γεννήσεως)

4. Αστυνομική Ταυτότητα και Φωτοτυπία αυτής

5. Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι

6. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους και ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση του γάμου (Ληξιαρχείο του τόπου όπου έγινε ο γάμος) ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

7. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα).

8. Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15 €, ένα για κάθε άδεια Γάμου.

9. Λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή φορολογική δήλωση που αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Για τους Έλληνες πολίτες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο ή την Κωνσταντινούπολη, ισχύει και το Πιστοποιητικό Βάπτισης του Πατριαρχείου αντί Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.
  • Οι  ́Ελληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα, παντρεύονται ως αλλοδαποί.