ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΆΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡ (ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΟΥΝΤΟΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ) ΩΣ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 16-8-1923

02/09/2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας – Ειδυλλίας, με την υπ’ αριθμ. 3/23-5-2022 απόφαση του, γνωμοδότησε για την αναγνώριση του οικισμού Αγίου Σωτήρος (Κούντουρα - Παλαιοκούντουρα - Παλαιοχώρι) ως προϋφισταμένου της 16-8- 1923. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης τις ενδεχόμενες ενστάσεις τους

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Ανακοίνωση αναγνώρισης του οικισμού Αγίου Σωτήρος ως προϋφισταμένου της 16-8-1923Αρχείο: pdf 333 kB